Varatuomari Antti Sahinoja

  • Asianajajatutkinto 2015
  • Varatuomari 2015
  • Oikeustieteen maisteri 2013

Varatuomari Antti Sahinoja on Asianajotoimisto Justeria Oy:ssä työskentelevä lakimies, joka on erikoistunut sopimus- ja velvoiteoikeuteen, erilaisiin oikeusseuraamuksiin sekä yksityisvarallisuuden hoitoa, suunnittelua ja suojaamista koskeviin oikeudellisiin asioihin. Sahinoja hoitaa sekä yritysten että yksityishenkilöiden antamia toimeksiantoja laaja-alaisesti eri oikeudenaloilta, laatii erilaisia asiakirjoja ja edustaa päämiehiään oikeudessa.

Ennen asianajolliselle työuralle siirtymistään Sahinoja on toiminut Kanta-Hämeen oikeusaputoimiston Hämeenlinnan ja Forssan edunvalvontayksiköiden johtavana yleisenä edunvalvojana sekä auskultoinut Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. Tuomioistuinharjoittelun suorittamisen jälkeen Turun hovioikeus myönsi Sahinojalle varatuomarin arvonimen.

Sahinoja on Tilintarkastus.fi -asiantuntijaketjun suosittelema lakimies. Lisätietoa Tilintarkastus.fi -asiantuntijaketjusta löydät osoitteesta www.tilintarkastus.fi