Asianajaja Jussi Järvensivu

  • Asianajaja 2008
  • Kauppatieteiden maisteri 1995
  • Oikeustieteen kandidaatti 1989

Asianajaja Jussi Järvensivu on Asianajotoimisto Justeria Oy:n osakas ja toimitusjohtaja, joka on erikoistunut liikejuridiikkaan, kuten sopimusoikeuteen, yhtiöoikeuteen, työoikeuteen, vero-oikeuteen ja immateriaalioikeudellisiin asioihin. Järvensivu hoitaa paljon oikeudenkäyntejä sekä yleisissä tuomioistuimissa että välimiesmenettelyissä.

Järvensivulla on pitkä ja monipuolinen ura liikejuristina ja hän omaa työkokemusta sekä suuryrityksistä että pk-yrityksistä. Järvensivu on toiminut urallaan lisäksi mm. konsulttiyhtiön toimitusjohtajana sekä taloudesta ja hallinnosta vastaavana johtajana. Järvensivu toimii useiden yritysten hallituksen ja toimitusjohtajan oikeudellisena neuvonantajana ja istuu myös joidenkin yhtiöiden hallituksessa, minkä ohella hänellä on vahva kokemus aloittavien ja kasvuyritysten kehittämistoiminnasta.