Justeria

Asianajotoimisto Justeria Oy on vuonna 2009 perustettu, oikeudellisia asiantuntijapalveluita tarjoava asianajotoimisto, jonka toimipisteet sijaitsevat Espoon Leppävaarassa ja Hämeenlinnan Innoparkissa.

Meillä on vahva osaaminen ja pitkä kokemus vaativista asianajo- ja muista lakimiestehtävistä. Oikeudellisena painopistealueenamme on kaikenlainen pienten ja keskisuurten yritysten liikejuridiikka, mutta hoidamme myös yksityishenkilöiden lakiasioita laaja-alaisesti eri oikeudenaloilla.

Toimintamme kulmakiviä ovat asiantuntemus, luottamuksellisuus, tehokkuus, systemaattisuus ja käytännönläheisyys. Suoritamme meille uskotut tehtävät asiakaskeskeisesti, joutuisasti ja hintakilpailukykyisesti. Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikessa toiminnassamme lakeja ja hyvää asianajajatapaa.

Asianajajaliiton säännöt, hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet ja ja muut asianajajia velvoittava määräykset löytyvät osoitteesta www.asianajajaliitto.fi.

Ota yhteyttä