Palvelumme kuluttajille

Sopimusoikeus

Palvelemme asiakkaita sopimusten laadintaan liittyvissä haasteissa ja avustamme päämiehiämme sopimusneuvotteluissa ja muissa sopimuksia koskevissa riita-asioissa. Myös kuluttajansuoja-asioiden hoitaminen onnistuu kauttamme.

Voit kääntyä puoleemme myös vahingonkorvausoikeudellisissa ja immateriaalioikeudellisissa kysymyksissä.

Työoikeus

Palvelemme yksityisasiakkaita mm. erilaisiin sopimuksiin, kuten työsopimuksiin ja johtajasopimuksiin sekä salassapito- ja kilpailukieltosopimuksiin liittyvissä neuvotteluprosesseissa, ja sopimusten laadinnassa. Avustamme asiakkaitamme myös erilaisissa työ- ja johtajasopimusten päättämiseen liittyvissä tilanteissa sekä työsuhderiidoissa.

Oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu

Edustamme asiakastamme tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa, välimiesmenettelyssä, vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä sekä erilaisissa riitojen ratkaisuun tähtäävissä neuvotteluissa.

Sukupolvenvaihdokset

Palvelemme asiakkaitamme yritysten sukupolvenvaihdoksissa.