Palvelumme kuluttajille

Asianajotoimisto Justeria Oy tarjoaa yksityishenkilöille mm. seuraavia oikeudellisia palveluja.

Ota yhteyttä

Sukupolvenvaihdokset

 • sukupolvenvaihdokset yrityksissä

Sopimusoikeus

 • sopimusten laadinta
 • avustaminen sopimusneuvotteluissa
 • kuluttajansuoja-asiat
 • sopimuksia koskevat riita-asiat

Työoikeudelliset asiat

 • työsopimus- ja työturvallisuusasiat
 • salassapito- ja kilpailukieltosopimukset
 • työsopimussuhdetta koskevat riita-asiat

Rakentaminen, asuntokauppa ja asumisoikeus

 • rakentamista, asuntokauppaa ja asumista koskevat riita-asiat
 • asuinhuoneiston, liikehuoneiston ja maa-alueen vuokrausta koskevat riita-asiat ja häädöt

Yhteisomistussuhteet

 • yhteisomistussuhteen purkaminen
 • yhteisomistussuhteita koskevat riita-asiat
 • uskotun miehen tehtävät

Vahingonkorvausoikeus

 • vahingonkorvauksen vaatiminen
 • vahingonkorvausta koskevat riita-asiat

Oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu

 • edustaminen oikeudessa, välimiesmenettelyssä, vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä ja erilaisissa neuvotteluissa