Palvelumme yrityksille

Asianajotoimisto Justeria Oy on erikoistunut hoitamaan pienten ja keskisuurten yritysten liikejuridisia toimeksiantoja.

Ota yhteyttä

Sopimusoikeus

 • sopimusten laadinta
 • avustaminen sopimusneuvotteluissa
 • sopimuksia koskevat riita-asiat

Yrityskaupat

 • due diligence
 • avustaminen yrityskauppaneuvotteluissa
 • kauppakirjojen ym. asiakirjojen laadinta

Yhtiöoikeudelliset asiat

 • yhtiöiden perustamiset
 • fuusiot, jakautumiset ja muut yritysjärjestelyt
 • osakassopimukset
 • kaupparekisteriasiat

Työoikeus

 • työsopimukset ja johtajasopimukset
 • salassapito- ja kilpailukieltosopimukset
 • työturvallisuusasiat
 • YT-menettelyasiat
 • työsuhderiidat

Vero-oikeus

 • yritysjärjestelyjen veronäkökohdat
 • sukupolvenvaihdosasiat
 • ennakkotietohakemukset
 • verovalitukset

Rakentaminen, asuntokaupat ja vuokra-asiat

 • rakentamista ja asuntokauppaa koskevat riita-asiat
 • vuokrariidat ja häädöt

Julkiset hankinnat

Immateriaalioikeus

 • IPR:n suojaaminen
 • IPR:n hyödyntämissopimukset

Vahingonkorvausoikeus

 • vahingonkorvauksen vaatiminen
 • vahingonkorvausta koskevat riita-asiat

Oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu

edustaminen oikeudessa, välimiesmenettelyssä, vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä ja erilaisissa neuvotteluissa

Arvonmääritykset

Rahoitusratkaisut