Palvelumme yrityksille

Asianajotoimisto Justeria Oy on erikoistunut hoitamaan pienten ja keskisuurten yritysten liikejuridisia toimeksiantoja. Toimimme liiketoimintalähtöisesti ja tarjoamme apua laaja-alaisesti eri oikeudenaloilla. Ota rohkeasti yhteyttä, niin selvitämme, miten voimme auttaa juuri sinua.

Ota yhteyttä

Sopimusoikeus

Avustamme asiakkaitamme erilaisten sopimusten laadintaan liittyvissä kysymyksissä, sopimusneuvotteluissa ja sopimuksiin liittyvissä erimielisyystilanteissa. Voit kääntyä puoleemme myös vahingonkorvausoikeudellisissa ja immateriaalioikeudellisissa asioissa.

Yrityskaupat

Avustamme yrityskauppoihin liittyvissä juridistaloudellisissa kysymyksissä aina prosessin alkuvaiheesta neuvotteluihin ja kauppakirjojen ym. asiakirjojen laadintaan saakka.

Yhtiöoikeudelliset asiat

Laadimme pöytäkirjat, osakassopimukset ja toimimme apuna kaupparekisteriasioiden hoitamisessa. Osaamme auttaa, olipa kyseessä sitten yhtiön perustaminen, fuusio, jakautuminen tai muu yritysjärjestely.

Työoikeus

Palvelemme asiakkaita mm. erilaisten sopimusten, kuten työ- ja johtajasopimusten, sekä salassapito- ja kilpailukieltosopimusten laatimisen osalta. Avustamme myös työturvallisuus- ja YT-menettelyasioiden hoitamisessa sekä työsuhderiidoissa.

Vero-oikeus

Palvelemme asiakkaitamme vero-oikeudellisissa kysymyksissä mm. sukupolvenvaihdoksissa, ennakkotietohakemusten ja verovalitusten laatimisten osalta, sekä erilaisten yritysjärjestelyjen veronäkökohtien osalta.

Julkiset hankinnat

Autamme asiakastamme hankintamenettelyissä niiden eri vaiheissa ja laatimaan tarvittaessa hankintaoikaisuvaatimuksia ja valituksia.

Oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu

Edustamme asiakastamme tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa siviili- ja hallintoprosesseissa, välimiesmenettelyssä, vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä sekä erilaisissa riitojen ratkaisuun tähtäävissä neuvotteluissa.